Prof. Dr. Mustafa Benekli

TIBBİ ONKOLOJİ ve İÇ HASTALIKLARI UZMANI

Tedavi Alanları

Sarkomlar

Böbrek Kanseri

Hodgkin ve non-Hodgkin Lenfomalar

Meme Kanseri

Akciğer Kanseri

Nöroendokrin Tümörler

Kolon Kanseri

Rektum Kanseri

Prostat Kanseri

Mide Kanseri

Over Kanseri

Endometrium Kanseri

Mesane Kanseri

Tiroid Kanseri

Baş-boyun Kanserleri

Beyin Tümörleri

Hizmetler

Kanser Taraması

Kanser Tanısı

Kemoterapi

Hormonal Tedavi

Hedefe Yönelik Tedaviler

Tirozin Kinaz İnhibitörleri

Monoklonal Antikorlar

İmmünoterapi

BLOG sayfamı takip edebilirsiniz


https://profdrmustafabenekli.blogspot.com.tr
Desktop Site