0 546 554 10 20
Prof. Dr. Mustafa Benekli
TIBBİ ONKOLOJİ ve İÇ HASTALIKLARI UZMANI

TEDAVİLER

 

Tedavi Alanları

Sarkomlar

Böbrek Kanseri

Hodgkin ve non-Hodgkin Lenfomalar

Meme Kanseri

Akciğer Kanseri

Nöroendokrin Tümörler

Kolon Kanseri

Rektum Kanseri

Prostat Kanseri

Mide Kanseri

Over Kanseri

Endometrium Kanseri

Serviks Kanseri

Mesane Kanseri

Tiroid Kanseri

Baş-boyun Kanserleri

Beyin Tümörleri

Testis Kanseri

Pankreas Kanseri

Karaciğer Kanseri

Timoma

Melanom

Lenfoma

Lenf Kanseri

 

Hizmetler

Kanser Taraması

Kanser Tanısı

Kemoterapi

Hormonal Tedavi

Hedefe Yönelik Tedaviler

Tirozin Kinaz İnhibitörleri

Monoklonal Antikorlar

İmmünoterapi

BLOG sayfamı takip edebilirsiniz